Kring födseln

I vissa fall kan autism ha sin grund vid tiden för födseln eller den första levnadsveckan (perinatalt). Det gäller bara en liten grupp av barnen med autism. Dit hör särskilt för tidigt födda barn, med en födelsevikt under cirka 1000 gram.

Dessa barn kan under den första levnadsveckan drabbas av en blödning i hjärnan och av nedsatt blodcirkulation i områden intill hjärnans sidohålrum, på grund av att de är omogna vid födseln. En blödning kan i sin tur bilda ett hinder för den vätska som cirkulerar i och runt hjärnan. En ökad vätskemängd kan leda till att trycket i hjärnans inre hålrum ökar, vilket kan göra att hålrummet utvidgas och vävnaden runt omkring kan skadas.

Barn som drabbats av denna typ av hjärnskador vid tiden kring födelsen kan utveckla en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel generell utvecklingsstörning, autism, rörelsenedsättning, synskada eller en kombination av dessa.