Desintegrativ störning

Desintegrativ störning är ett ovanligt tillstånd som liknar autism. Men desintegrativ störning börjar märkas först efter tre års ålder. Än så länge har man inte alla kunskaper om vad det här tillståndet beror på.

"Annan desintegrativ störning i barndomen" är den formella beteckningen för desintegrativ störning. Det är ett ovanligt tillstånd som liknar autism. Men desintegrativ störning börjar märkas först efter tre års ålder. Än så länge har man inte alla kunskaper om vad det här tillståndet beror på.

Barn med "annan desintegrativ störning i barndomen" utvecklas normalt under åtminstone de första två-tre åren. Sedan drabbas de av en kraftig tillbakagång på flera områden. Barnen får då ett beteende som liknar det vid autism. De får stora svårigheter med socialt samspel, kommunikation, beteende och föreställningsförmåga. Barn med desintegrativ störning brukar också ha en svår utvecklingsstörning. Liksom hos andra barn med autism och svår utvecklingsstörning är det ganska vanligt att de också drabbas av epilepsi.

Vanligen debuterar syndromet vid tre till fyra års ålder. Symtomen måste uppträda innan tio års ålder för att räknas som "annan desintegrativ störning i barndomen". Ibland kommer symtomen plötsligt och utan mycket förvarning. I andra fall kommer de smygande. Det kan börja med en period av rastlöshet och extrem överaktivitet. Sedan kan barnet sluta tala och tappa många andra funktioner. Barnet blir också allt svårare att få kontakt med.

"Annan desintegrativ störning i barndomen" är ett ovanligt tillstånd. Det är mycket mindre vanligt än autism. Man tror att ungefär 17 barn av 1 000 000 drabbas.

I DSM-5 ersätts desintegrativ störning av diagnosen autism.