Flickor får andra diagnoser

Troligen får flickor andra diagnoser i stället för autism. Några sådana diagnoser skulle kunna vara avvikande språklig och pragmatisk förmåga, selektiv mutism, adhd, tvångssyndrom och anorexia nervosa.

Adhd

Adhd är en vanligare diagnos än autism. Många flickor med autism är överaktiva när de är yngre. Efter tio års ålder är de ofta rastlösa eller har svårt att koncentrerar sig och att vara uppmärksamma. Mycket unga flickor med svår överaktivitet och med en normal språkutveckling kan vara svåra att diagnostisera. Deras adhd-problematik kan då överskugga problemen med avvikande kommunikation och social interaktion, som är två av de tre huvudområdena för autism.

Talstörningar

En del yngre flickor som remitteras till logoped ges diagnosen störd språklig och pragmatisk förmåga. Det är fler flickor än pojkar som får denna diagnos, vilket är intressant med tanke på att pojkar är i majoritet när det gäller andra språkstörningar. Vissa flickor med autism har selektiv mutism, vilket innebär att de inte talar i vissa sociala situationer, som i skolan och liknande, trots att de gör det i andra situationer. Det har visat sig att flera endast fått den diagnosen och att deras autism inte har uppmärksammats.

Tvångsstörningar

Tvångssyndrom är en annan diagnos som skulle kunna dölja högfungerande flickor som har autism. Anorexia nervosa är en tvångsliknande ätstörning och flickor med den diagnosen kan också ha någon form av störning inom autismspektrumet i botten.