Samtidiga diagnoser

Det är vanligt att personer med autism också har andra diagnoser. Att ha flera diagnoser samtidigt kallas komorbiditet, som betyder samsjuklighet.

Det finns flera medicinska och genetiska syndrom som personer med autism kan ha. Men autism kan också vara kombinerat med tillstånd som definieras utifrån speciella beteenden.

I menyn hittar du beskrivningar av några av de tillstånd som kan förekomma tillsammans med autism.