Orsaker och förlopp

Förmodligen kan tvångssyndrom bero på olika biologiska orsaker men ändå utlösa liknande symtom. Vid tvångssyndrom har man sett avvikelser i hjärnans aktivitet och även avvikelser i storlek på vissa hjärnstrukturer.

Det finns inga bevis för att tvångssyndrom orsakas av psykologiska faktorer, som till exempel en svår uppväxt eller ett psykiskt trauma. Däremot kan det försämras av psykologiska orsaker, i likhet med de flesta kroppsliga och psykiska sjukdomar.

Kronisk sjukdom

Åtminstone hälften av dem som har tvångssyndrom drabbas redan som barn. Sjukdomen kommer vanligen smygande. I början är symtomen ofta begränsade men kan öka efter hand. En person med tvångssyndrom kan ha perioder när symtomen lättar och åtminstone hälften av barn med tvångssyndrom kommer att bli helt besvärsfria. Men det är ovanligt att någon som haft ett långvarigt tvångssyndrom i vuxen ålder blir helt besvärsfri. Det är för det mesta en kronisk sjukdom, men många upplever att de kan lära sig att hantera sjukdomen på ett bra sätt och leva ett bra liv ändå.

Tvångsbeteenden hos barn

När barn utvecklar tvångssyndrom brukar symtomen inte vara svåra att skilja från barns normala ritualer, som att undvika att gå på brunnar med en särskild bokstav eller streck mellan plattor och liknande. Barns normala ritualer ger inte någon ångest vilket tvångssyndrom ger, inte heller är de svåra att hantera för omgivningen till skillnad från ritualerna vid  tvångssyndrom.

Ärftlighet

Tvångssyndrom är till viss del en ärftlig sjukdom. Drygt tio procent av dem med tvångssyndrom har en nära anhörig som lider av samma sjukdom.