Adhd och autism

Det finns barn som har både adhd och autism. Det är viktigt att uppmärksamma båda problemområdena hos dessa barn. Först då kan barnen få förståelse och hjälp för de problem som hänger ihop med deras autism och de svårigheter som har med adhd att göra.

Stöd och behandling

Ett barn med autism som också har adhd kan bli hjälpt av centralstimulerande medicin. För barn som bara har autism hjälper inte den behandlingen. Barn med adhd som har vissa tecken på autism kan å sin sida behöva hjälp att ordna sin vardag på det sätt som barn med autism behöver.

Symtomen förväxlas

I vissa fall kan symtomen på autism och adhd förväxlas. De första symtomen på autism kan vara att ett barn i småbarnsåldern är extremt överaktivt och har ett oorganiserat beteende. Det är symtom som också är vanliga hos barn med adhd i denna ålder. Därför är det inte ovanligt att småbarn med autism bedöms ha adhd. Men om barnet har autism blir de svårigheter som är typiska för autism med tiden allt tydligare. Ett exempel är svårigheterna att samspela med andra.

Uppmärksamhetsproblem kan misstolkas

Även hos ett barn i skolåldern kan det i vissa fall vara svårt att skilja adhd-symtom från autism. Om ett barn med adhd har stora uppmärksamhetsproblem, kan det vara så passivt, oföretagsamt och till synes ointresserat av omgivningen eller av att få vara tillsammans med andra att man kan felaktigt kan tro att barnet har autism.

Sociala signaler

Barn med adhd som är mycket impulsiva och överaktiva kan ha svårt att uppfatta sociala signaler. Därför kan de uppträda som om de inte hade förmågan att förstå andras önskningar och behov. Men de har egentligen inga problem att förstå andras behov, de är bara alltför upptagna med annat för att hinna uppfatta dem. Den bristande förmågan att interagera socialt kan ibland misstas för autismsymtom.