Vad beror savant-fenomenet på?

Savant-fenoment innebär att både ha en utvecklingsstörning och samtidigt en mycket hög förmåga inom ett begränsat område. Det är mycket ovanligt och de flesta som har den här typen av speciell förmåga har autism.

Exakt vad dessa speciella förmågor beror på är inte klarlagt. Inte heller varför de flesta har autism. Men det verkar som om savant-fenomenet går att förstå som en kombination av olika särdrag som är vanliga vid autism.

Att fokusera på detaljer

Ett särdrag är att många med autism verkar fokusera på detaljer istället för på sammanhanget, vilket kallas för svag central koherens. Det innebär att man har en svag drivkraft att skapa ett sammanhang av den information som finns tillgänglig.

Att fokusera på och lära sig utifrån detaljer skulle kunna underlätta en viss typ av inlärning, Studier av Christopher, som kan tala 16 olika språk, visar till exempel att han lärde sig nya språk genom att mycket snabbt tillägna sig det främmande språkets ordförråd. Men han hade svårare för att ta till sig nya språks grammatik, och när han översätter blir strukturen i meningarna inte alltid korrekt. Hans språkfärdighet beskrivs som att han läser högt ur en inre ordbok som han har omedelbar tillgång till.

Begränsade intressen

Ett annat särdrag är att personer med autism ofta har begränsade intressen och beteenden. De kan ägna mycket stor del av sin tid och uppmärksamhet åt något begränsat, som till exempel almanackan. Dessutom saknar ofta personer med autism ett socialt liv vilket gör att de istället kan ägna sig helhjärtat och med stor energi åt en enda sak.

Ointresse för resultatet

Gemensamt för alla personer med den här typen av förmågor, oavsett vilken begåvningsnivå det gäller, tycks vara att de inte är intresserade av resultatet av det de ägnar sig åt. Det är själva det egna arbetet som ger tillfredsställelse, inte hur det kommer att mottas av omgivningen. I de fall där en person med en specialbegåvning tecknar eller målar, får verken därför snarare karaktären av mycket begåvade skisser än av färdiga skapelser.

Brist på meningsfullt sammanhang

Personer med den här typen av förmågor har i stort sett alltid svårigheter att placera in sina fenomenala detaljkunskaper i ett meningsfullt sammanhang. Därför kan de sällan utveckla färdigheten eller kunskaperna vidare inom andra områden.