Savant-fenomenet är kopplat till autism

Savant-fenomenet innebär att både ha en utvecklingsstörning och samtidigt en mycket hög förmåga inom ett begränsat område. Det är mycket ovanligt, och de flesta som har den här typen av speciell förmåga har autism.

Fenomenet att en person både har en utvecklingsstörning och en extraordinär förmåga inom ett begränsat område har i facklitteraturen ofta kallats för ”idiot savant” för att markera kontrasten mellan de bristande färdigheterna i allmänhet hos individen (”idiot”) och den speciella förmågan (”savant” av franskans savoir = veta, kunna). De flesta som har en sådan extraordinär förmåga har en diagnos inom autismspektrumet.

Christopher kan sexton språk

Christopher är en man med autism och utvecklingsstörning. Han hade stora inlärningssvårigheter i skolan, och lever som vuxen i en skyddad miljö, med stort behov av omvårdnad. Trots sin utvecklingsstörning har han en ovanlig förmåga – han kan förstå, tala, läsa, skriva och översätta inte mindre än sexton olika språk.

Christopher, är ett typiskt exempel på savant-fenomenet, och han beskrivs i en bok av den kända brittiska psykologen och forskaren Beate Hermelin. Trots en utvecklingsstörning som gör honom mentalt handikappad, har han en tydlig talang inom ett särskilt avgränsat område.

Nigel är en fulländad pianist

Ett annat exempel är Nigel, en ung man med mycket lågt IQ som ändå är en i det närmaste fulländad pianist. Han kan lära sig ett nytt stycke bara genom att höra det spelas en enda gång och har uppträtt inför publik med sitt spelande. Det finns också exempel på personer som har stor förmåga att skapa vackra, detaljerade teckningar. Andra skriver gripande och avancerad poesi, trots att de i övrigt har svaga verbala färdigheter.

Det vanligaste är dock att personens färdighet handlar om sifferserier i olika former. En del har lärt sig att fullständigt behärska kalendern, så att de mycket snabbt kan tala om vilken veckodag det var vid ett visst datum, ofta flera hundra år tillbaka i tiden. Andra har stora matematiska förmågor, vilket gör att de snabbt kan räkna ut komplicerade tal i huvudet.

Savant-fenomenet är sällsynt

Personer med den här typen av speciella förmågor är sällsynta. Studier visar att av alla med någon form av mentalt handikapp så är det bara en bråkdel som har den här typen av förmåga. De allra flesta av dessa har i sin tur en diagnos inom autismspektrumet.

Även bland personer med autism är det ovanligt. Endast en mycket liten andel av alla personer med autism har en så pass stor talang inom ett särskilt område att det rör sig om savant-fenomenet.