Savant-fenomenet

Personer med autism har ofta en särskilt stor förmåga inom ett visst område. Hos några få är förmågan så speciell att den väcker förundran. Det kan vara att kunna lära sig en stor mängd fakta eller att komma ihåg långa sifferserier. Den speciella förmågan kommer här att kallas för savant-fenomenet.

Det är vanligt att personer med autism har någon förmåga som uppfattas som speciell. I förhållande till personens förmågor i övrigt uppfattas den speciella förmågan som extra stor. Det kan röra sig om att ha ett mycket gott minne, att uppfatta detaljer eller att lägga märke till förändringar i omgivningen. Det kan också vara en förmåga att tillägna sig specialkunskaper inom något ämne.

Leo Kanner kallade detta för ”islets of ability” (öar av färdigheter) och han ansåg att det var mycket karaktäristiskt för autism. Andra har talat om begåvningsskärvor (splinter skills). Denna typ av speciell förmåga eller kunskap kan av omgivningen upplevas som större än den egentligen är eftersom den står i stark kontrast till de bristande färdigheter personerna har i andra sammanhang. Hos en bråkdel av alla med autism kan en sådan förmåga vara så extrem att det väcker allmän förundran. Förmågan är alltså mycket sällan så stor att det kan rubriceras som savant-fenomen, men gränsdragningen är dåligt definierad.