Utbildning om bemötande

Det rör på sig i kommuner och landsting. Projekt för att människor med funktionsnedsättning ska bli bättre bemötta pågår lite varstans i landet.

En del använder kultur som väckarklocka. Andra ger ut skrifter, driver informationskampanjer eller startar tillgänglighetscenter. I Västra Götaland satsar man på bred front med hjälp av datorer.

– Politikerna gav oss i uppdrag att utforma en utbildning som riktade sig till alla anställda inom sjukvården i regionen. Det rör sig om cirka 44 000 personer i 49 kommuner, berättar Jan Terneby, utvecklingsledare i handikappfrågor på Västra Götalandsregionen.

En viktig fråga var hur man skulle kunna nå så många. Svaret blev att skapa en datorbaserad utbildning.

Att skaffa sig kunskap om bemötande via datorn kan synas märkligt, men Jan Terneby ser inga problem med det. Den stora fördelen med datorn är flexibiliteten, anser han. Varje personalgrupp kan lägga upp utbildningen efter de förutsättningar man har på arbetsplatsen. Man kan gå igenom materialet enskilt eller i grupp. Man kan ta en bit i taget då och då, eller allt på en gång på en utbildningsdag.

– Dessutom är datorn tillgänglig hela tiden, till skillnad från en föreläsare som bara är närvarande ett par timmar. Men datorn är bara ett stöd. Det är diskussionen som är det viktiga, samtalet.

– Och målet är inte att alla anställda ska bli experter. Utbildningen ska ge en grund. När man gått igenom den ska man veta vad som är viktigt att tänka på när man möter människor med funktionshinder.

Att se människan i stället för funktionsnedsättningen

Utbildningen heter ”Tänkte inte på det…” och tar ungefär två timmar att gå igenom. Den innehåller fakta om funktionsnedsättningar. Den beskriver olika mötessituationer att reflektera över och diskutera kring. Den tar upp vad som är viktigt för att den fysiska miljön och information ska ha god tillgänglighet.

Kursen innehåller även en bemötandeguide med generella råd för ett bra möte. Dessa ryms under rubrikerna:

  • Tala inte över patientens huvud
  • Våga fråga
  • Ge tid
  • Var inte rädd
  • Lär känna personen
  • Utgå från patientens förutsättningar
  • Kunskapens betydelse

– Egentligen är det ju så enkelt, menar Jan Terneby. Det handlar om att visa respekt, att lyssna och vara närvarande, att våga fråga när man är tveksam. Ytterst handlar det om att se människan i stället för funktionshindret.

Två års turné

En projektgrupp har arbetat med att introducera utbildningen i etapper i hela regionen. Innan man drog igång i ett geografiskt område träffade projektgruppen chefer och ledningsgrupper. Därefter inbjöds ”igångsättare” till inspirationsutbildning. Igångsättarnas uppgift var att sprida information om kursen på sina arbetsplatser.

Efter ett och ett halvt år hade närmare 12 000 registrerat sig, mellan 6 000 och 7 000 hade gått igenom mer än hälften av den datorbaserade utbildningen.

– Mottagandet är väldigt positivt och deltagandet hittills är hyggligt, tycker Jan Terneby. Det tar ett tag innan det blir ett naturligt inslag i personalutbildningen. Ingen har gjort något sådant här tidigare. Det är nytt inom offentlig verksamhet.

En del av det vardagliga arbetet

Programmet skapades i slutet av 2005. I början av 2006 inledde projektgruppen turnén runt regionen. Hösten 2007 avslutas den. Då har de rest varvet runt och projektet ska utvärderas av högskolan i väst.

– Sedan måste vi hitta andra sätt att nå de som inte deltagit. För att få riktig effekt borde kursen in i grundutbildningen för sjukvårdsanställa i regionen.

– På sikt hoppas vi att den ska bli ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Den kan fungera som kunskapsbank. Där kan man gå in och kolla vad man bör tänka på när man ska möta en människa med Aspergers syndrom till exempel.

Tanken är också att de kommuner som ingår i regionen ska kunna använda en anpassad version. Även andra landsting har hört av sig och visat intresse för ”Tänkte inte på det…”. 

– Vi vill gärna sprida kursen över landet, säger Jan Terneby. Ju fler som ägnar några timmar åt att fundera på bemötandefrågor, desto bättre.