Åhörarkopior

Här finns åhörarkopior från de föredrag där vi har fått material från föreläsarna.

2018

Sömnsvårigheter hos barn och vuxna med autism

Viviann Nordin och Dag Strömberg, 13 mars

2016

Äldre med autism

Lena Nylander, 20 oktober

Autismspektrumdiagnos – en introduktion till Aspergers syndrom

SvenOlof Dahlgren och Jill Carlberg, 12 oktober

Om grundläggande kommunikation:
att lära sig kommunicera via tal, tecken eller bilder

Dag Strömberg, 21 september

2015

Introduktion till autism

SvenOlof Dahlgren och Ulrika Lång, 2 december

2014

Tillämpad beteendeanalys​

Dag Strömberg, 10 september