Åhörarkopior

Här finns åhörarkopior från föredrag där vi har fått material från föreläsarna.

2016

Sömn, sömnsvårigheter och autism​

Viviann Nordin​ och Dag Strömberg


Äldre med autism

Lena Nylander, 20 oktober

Autismspektrumdiagnos – en introduktion till Aspergers syndrom

SvenOlof Dahlgren och Jill Carlberg, 12 oktober

Om grundläggande kommunikation:
att lära sig kommunicera via tal, tecken eller bilder

Dag Strömberg, 21 september

2015

Introduktion till autism

SvenOlof Dahlgren och Ulrika Lång, 2 december

2014

Tillämpad beteendeanalys​

Dag Strömberg, 10 september