Att ta emot, tolka och sortera intryck

För att klara av sin vardag är det viktigt att kunna ta emot, tolka och sortera intryck och information. Många personer med Aspergers syndrom har svårigheter med det på grund av en annorlunda perception. Genom att minska intrycken är det lättare att skapa ordning hemma, säger Lena Walleborn som är arbetsterapeut.

– En ostädad bostad kan ge så många synintryck att huvudet blir fullt redan innan man hinner att börjar städa, säger Lena Walleborn.

För att klara av att exempelvis städa, behöver man först ha förmågan att vara uppmärksam och se helheten och överblicka, att se hur det ser ut hemma. Därefter urskilja vad som behöver göras mer i detalj. Men till diagnosen Aspergers syndrom kan svårigheten att hantera allt det här höra till. Om det är stökigt hemma, kan huvudet bli överfullt av information. Det blir nästan omöjligt att skapa sig en bild över vad som behöver göras.

Var sak på sin plats

För att minska på synintrycken och mängden information från omgivningen, är det viktigt att ha en grundstruktur i bostaden. Ett bra sätt att åstadkomma det på är att hemmet har tydliga zoner och att de olika rummen har tydliga funktioner. Var sak bör ha sin egen plats, så att man inte hela tiden behöver slösa energi på att leta efter saker. Det är också lättare att hålla ordning om man vet var allting ska vara. En arbetsterapeut kan hjälpa till med att bringa ordning i den fysiska miljön.

– Man kan säga att vi ordnar miljön och gör den så lugn och tydlig som möjligt, förklarar Lena. Vi begränsar synintrycken i hemmet. För att förenkla ytterligare kan man exempelvis märka upp skåp och lådor så att det är lättare att hålla ordning.

Vad ska man spara?

Ett annat problem är papper, som tidningar, brev och räkningar. Det kan vara svårt att veta vad som är viktigt och vad som kan slängas i den flod av papper som ständigt strömmar in genom brevinkastet. Det är lätt att det blir högar av papper i hela bostaden därför att man helt enkelt inte vet vad man ska göra av dem. Det kan också handla om en rädsla att missa något viktigt eller en svårighet att ta ställning till alla brev och all reklam.

– Om man har dålig struktur på sina papper, kan det innebära att räkningar kommer bort och då kan hela ekonomin blir påverkad. Här kan en arbetsterapeut hjälpa till med att skapa en struktur, exempelvis med pärmar och planering för när räkningar ska betalas.

Det kan vara bra att ha en informationshörna i hemmet, där man kan samla planering, almanacka, adressbok och kanske något hjälpmedel som man använder sig av.

Stöd i gruppbostad

Om en person som har Aspergers syndrom bor på en gruppbostad, kan en arbetsterapeut handleda personalen i att vara ett stöd för personen att utföra sina vardagssysslor. Handledningen kan handla om att skapa zoner i lägenheten, var sak på sin plats, känna till personens svårigheter eller att anpassa miljön och aktiviteterna.

– Handledningen kan också handla om ett bra bemötande för att bli mer tydlig, till exempel att ändra ett abstrakt språkbruk till ett mer konkret. Ska man ge instruktioner eller stödja i hemmet är det viktigt att kalla saker och ting för dess rätta namn. Ofta fungerar det bättre med korta koncisa instruktioner och stödjande kommentarer. Prat som endast fyller en social funktion kan ibland bara bli förvirrande.