Att få saker gjorda

För att kunna leva självständigt behöver man både veta hur man utför vardagssysslor som städning och matlagning, och se till att de blir gjorda. Lena Walleborn är arbetsterapeut vid Aspergercenter för vuxna i Stockholm. Hon hjälper bland annat till med att hitta strategier för allt som behöver göras hemma blir gjort.

Det finns flera orsaker till varför många med Aspergers syndrom har svårt att sköta sitt hem. Man kan ha svårt att utföra sysslorna i sig, man kan ha svårt att komma igång eller ha svårt för att veta när det är klart. Många har också en låg energinivå och orkar helt enkelt inte med att sköta sitt hem. Andra har svårt att tolka kroppens signaler för trötthet och fortsätter tills de är helt slut.

Att automatisera

När det gäller själva utförandet av vardagssysslorna kan det upplevas som väldigt krävande för en person med Aspergers syndrom.

– Många med Aspergers syndrom har svårigheter med automatisering, det vill säga det som vi gör rutinmässigt och som vi inte behöver tänka på, till exempel på hur man dammsuger, dammar eller tvättar håret, säger Lena Walleborn.

Det här påverkar både förmågan att planera och att utföra. De flesta vet hur dammsugning går till utan att behöva tänka på det. För en person med Aspergers syndrom däremot kan det kännas som första gången varje gång och därför tar det enormt mycket energi.

Att se hur andra gör

En del personer behöver se konkret i vilken ordning och på vilket sätt något ska utföras för att förstå tillvägagångssättet. Det räcker inte med att få det förklarat med ord.

– Det är rimligt att tänka sig att detta är en bidragande orsak till att en del har svårigheter med den personliga hygienen, säger Lena. Intima, privata saker gör man ju vanligen för sig själv. Ofta har man haft få chanser att imitera någon annan, framförallt när man är äldre och därigenom inte kunnat lära sig hur man ska göra. Tillsammans med dålig kroppsuppfattning kan det då bli knepigt att klara hygienen.

Strategier

En arbetsterapeut kan lära ut strategier för hur, när och hur länge olika sysslor i hemmet ska utföras. Sedan får personen i fråga göra uppgifterna själv, eller kanske tillsammans med en boendestödjare.

– För att få en bild av hur en person utför olika sysslor kan jag till exempel be dem att laga ett mål mat, berättar Lena Walleborn. Då kan jag också ge tips om hur saker kan göras på ett lättare sätt.

Många kan ha god nytta av instruktioner, gärna med bilder av i vilken ordning och hur olika sysslor ska utföras

Start- och stoppstöd

För personer med Aspergers syndrom kan det vara svårt att sätta igång med de sysslor man bestämt att man ska utföra. Att städa ett kaotiskt hem kan kännas övermäktigt. Man planerar och planerar, men kommer aldrig igång.

Det är inte heller ovanligt att man har svårt att bedöma resultatet, när exempelvis städningen är klar. Det här bidrar till att det är svårt att veta när man ska sluta.

För att överhuvudtaget komma igång med städning eller något annat som behöver göras kan man behöva en mänsklig ”igångsättare”. Någon som kommer hem till en när det är dags att städa och kan vara ett stöd under arbetets gång.

En del personer behöver påminnas om att de ska vila för att inte köra slut på sig och då kan det vara bra med ett tidshjälpmedel. Det finns enkla varianter som äggklockor som kan ställas in på olika tider. Mobiltelefonen är ett annat utmärkt tidshjälpmedel.

Många behöver också stoppstöd. Då kan man ha nytta av ett ”klartstöd”, tíll exempel en beskrivning eller bilder av vad som ingår i den vardagliga städningen och hur hemmet ska se ut när det är färdigstädat.