Att bearbeta, minnas och planera

För att klara av sin vardag på ett bra sätt, behöver man ha förmåga att bearbeta intryck och information, att planera vad som ska göras och att sedan minnas. Många personer med Asperger syndrom har svårigheter med det.

– Har man svårt att generalisera utifrån tidigare erfarenheter, blir vardagen väldigt energikrävande, menar Lena Walleborn som är arbetsterapeut på Aspergercenter för vuxna i Stockholm. Svårigheter med automatisering, det vill säga att kunna göra något utan att tänka på det medvetet, skapar också problem.

Många med Aspergers syndrom har svårt att skapa rutiner för när och hur saker och ting ska utföras. Istället måste man tänka aktivt hela tiden och då är risken stor att man blir uttröttad redan på planeringsstadiet. Man vet kanske inte när hemmet behöver städas, när man bör duscha och byta kläder eller när räkningarna ska betalas.

Tidsuppfattning

De här svårigheterna är också kopplade till att en del personer med Aspergers syndrom har en bristande tidsuppfattning, vilket gör att det blir ännu svårare att skapa rutiner kring olika sysslor i vardagen. Man har svårt att bedöma när det är dags att utföra något och att bedöma hur lång tid olika delar av vardagsrutinerna får ta.

Ett exempel är morgonrutinerna. För att hinna med allt på morgonen behöver man kunna avgöra ungefär hur lång tid olika saker få ta: tvätta sig, klä på sig, äta frukost, läsa tidningen, städa undan osv. Annars är risken stor att man aldrig blir färdig. Det här kan få allvarliga konsekvenser, till exempel om man kommer för sent till jobbet flera gånger i veckan.

Detaljer eller helhet

Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att se helheten och planera ett arbete som består av flera delar. Det innebär att man utför sysslor som lösryckta moment istället för delar som hänger ihop. Detta gör att det är lätt att fastna i detaljer. Exempelvis kanske man städar en eller ett par kvadratmeter av sin bostad i taget. Man kanske plockar undan, dammsuger, våttorkar och dammar en liten del av ett rum för att sedan fortsätta till nästa lilla avskilda del, något som blir både tröttsamt och tidskrävande.

Att välja

För att kunna planera vad som ska göras behöver man också kunna välja, vilket många med Aspergers syndrom ha svårt för. En vanlig svårighet kan vara att välja vad man ska börja med eller vad man ska äta till middag. Det kan vara så svårt att man helt enkelt hoppar över att äta ordentligt.

Svårigheten att välja kan ge upphov till stress även om man bor i en gruppbostad. Det är inte ovanligt att personalen presenterar alltför många valmöjligheter när det gäller till exempel aktiviteter eller mat.

Planering och tidshjälpmedel

För att lättare klara av vardagen kan planering och tydliga instruktioner vara mycket bra hjälpmedel. Att lägga upp bra en planering som är tydlig och överskådlig kan en arbetsterapeut hjälpa till med.

– Man kan exempelvis ha en planering som visar hur ofta olika sysslor ska göras, annars är det en stor risk att man glömmer det som man gör sällan, förklarar Lena. Vissa saker behöver kanske göras varje dag, andra en gång i veckan och så vidare. Här kan man också lägga in sådant som ska göras bara ett par gånger om året, som att lägga undan vinterkläderna och ta fram vår- och sommargarderoben. Vissa personer klarar denna planering själv andra behöver hjälp från boendestödjare med detta.

För att slippa oron för maten varje dag, kan man göra en matsedel som sträcker sig en vecka fram i tiden.

När det gäller svårigheter med tidsuppfattning kan olika tidshjälpmedel vara till hjälp.

– Det kan vara bra att ha en timer av något slag som talar om hur mycket tid man har på sig för olika saker. Som arbetsterapeut kan jag också hjälpa till med att sortera bort sådant som man kanske inte måste göra när tiden är begränsad, men som man gör av gammal vana.