Vuxna med Aspergers syndrom

En del personer med Aspergers syndrom, både barn och vuxna, kan ibland utveckla beteenden som omgivningen tycker är jobbiga eller kanske till och med skrämmande. För att kunna göra något åt det, måste man noggrant analysera orsaken till beteendet.

Personer med Aspergers syndrom som har utmanande eller aggressiva beteenden gör sällan detta av elakhet. I stället kan det bero på bristande förståelse för sina egna och andras känslor och reaktioner. Det kan också bero på andra saker, som att personen tycker något är obehagligt utan att kunna beskriva det.

Ta reda på orsaken

Ett första steg är alltså att på djupet förstå vad beteendet beror på. Ofta behöver man noggrant kartlägga problemet, till exempel med hjälp av en funktionell beteendeanalys. Då finns det större möjlighet att förstå vilken funktion det problematiska beteendet har för personen.

Hitta strategier

När man vet orsaken är det möjligt att förändra miljön och/eller hitta sätt att motverka beteendet. Ett sätt att motverka problembeteenden är att personen själv utvecklar eller lär sig olika strategier för att hantera svåra situationer. Personen behöver också lära sig upptäcka att en situation är problematisk och att välja bästa möjliga strategi.

Hantera känslor

En del problematiska beteenden kan bero på ångest eller andra negativa känslor. I de fallen kan man bli hjälpt av särskilda tekniker för att hantera känslorna snarare än beteendet, till exempel andningsövningar.