Tips på litteratur

Här är en lista på litteraturtips inom området problembeteende. Leif Ekströms magisteruppsats "Specialpedagogik och medicin i samverkan" har varit underlag för flera av texterna om problembeteende här på webbplatsen. I den finns en mer omfattande referenslista.

Cooper, J.O., Heron, T.E. & Heward, W.L. (2007) Applied Behavior Analysis (2nd ed.), Prentice Hall.

Ekström, L. (2008). Specialpedagogik och medicin i samverkan. En intervention baserad på  tillämpad beteendeanalys och medicinsk behandling, för att ändra en beteendeavvikelse.  Examensarbete vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Frost, L., & Bondy, A. (2002). The Picture Exchange Communication System. Training manual. Second Edition. Newark. Pyramid Educational Products.

Gillberg, C., Peeters, T. (2001). Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter. Cura.

Glasberg, B. A (2008). Stop That Seemingly Senseless Behavior! FBA-based Interventions for People with AutismWoodbine House.

Glasberg, B. A., La Rue, R. (2015). Functional behavior assessment for people with autism- making sense of seemingly senseless behavior. Second edition. Woodbine House.

Gustavsson, I.A. (red) (2004). Delaktighetens språk. Studentlitteratur.

Hejlskov Jørgensen, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur.

Karlsson, P. (2010). Beteendestöd i vardagen. Handbok i tillämpad beteendeanalys. Natur & Kultur.

Mesibov G, Shea V, Schopler E. (2007). TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna. Studentlitteratur.

​Mesibov, G., Thomas, J.,B., Chapman, S.,M., Schopler, E. (2007). TTAP: TEACCH Transition  Assessment Profile – Second Edition. Austin, Texas, Pro ed.

Miltenberger, R. (2004). Behavior modification: Principles and procedures (3rd ed).  Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

O´Neill, Robert E. et al (2015). Functional Assessment and Program Development for Problem Behavior. A Practical Handbook. Third edition.   

Rojahn, J., Matson, J.L., Lott, D., Esbensen, A.J., & Smalls, Y. (2001). The Behavior  Problems Inventory: An Instrument for the Assessment of Self-Injury, Stereotyped  Behavior, and Aggression/Destruction in Individuals With Developmental  Disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, s. 577-588.

Socialstyrelsen. (2010). Alltjämt ojämlikt! – Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning. Publicerad www.socialstyrelsen.se.

Stoner, J.B., Beck, A.R., Bock, S.J., Hickey, K., Kosuwan, K., & Thompson, J.R. (2006). The Effectiveness of the Picture Exchange Communication System with Nonspeaking Adults. Remedial and Special Education, 27, s. 154-165.

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? (2009). Publicerad på www.habiliteringschefer.se.

Volkmar, F.R., Paul, R., Klin, A., & Cohen, D. (2005). Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Third Edition, Volume 1: Diagnosis, Development, Neurobiology, and Behavior. John Wiley & Sons.