Motorik

Det är vanligt med någon form av motoriska svårigheter hos personer med diagnos inom autismspektrum, även om det inte gäller alla. Nedsatt rörelseförmåga (eller motorik) kan påverka hela kroppen.

Motorik betyder rörelseförmåga eller rörelsemönster och brukar delas in i grovmotorik (som engagerar armar, ben, fötter eller hela kroppen) och finmotorik (till exempel att plocka upp saker mellan tumme och pekfinger).

När rörelsefunktionen i någon av kroppens delar inte fungerar som den ska kan hela kroppen påverkas:

  • Hjärt- och kärlfunktionen försämras om det är problematiskt att träna konditionen.
  • Man kan ha svårt med balans och koordination av rörelser. Det kan få konsekvenser för hälsan, självständighet och aktiviteter i det dagliga livet.
  • Försämrad motorik i munnen, så kallad oralmotorik, kan leda till svårigheter att tugga, svälja eller tala.

Habiliteringens insatser

Hos habiliteringen får man hjälp med att kartlägga svårigheter och behov hos både barn, unga och vuxna.

Habiliteringen erbjuder olika former av behandlingar och insatser. En person med lättare funktionsnedsättning kan få hjälp att hitta strategier som underlättar olika aktiviteter i sin vardag.

Habiliteringen kan också hjälpa till att hitta träningsformer som passar, och kan även skriva ut och anpassa olika hjälpmedel och ortoser (som stabiliserar leder eller förbättrar rörlighet).

Läs mer

I menyn hittar du artiklar som handlar om rörelseförmågan vid autism och Aspergers syndrom.