Tips på litteratur

Här är en lista med tips på böcker som kan vara användbara i arbete med tydliggörande pedagogik.

Andersson, B.(2005). Nycklar till professionella möten och individuella lärostilar. www.specialpedagog.nu

Andersson, B. (2003). Vägledning. www.specialpedagog.nu

Beyer, J., Gamletoft, L. (2000). Autism och lek. Liber

De Clercq, H. (2005). Mamma är det där ett djur eller en människa? HLS förlag

De Clercq, H. (2007). Autism från insidan- en handbok. Intermedia box

Mesibov,G., Shea, V., Schopler, E. (2004). TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna. Studentlitteratur.

Powell,S., Jordan, R. (1998). AUTISM leka, lära, leva. Cura förlag