Träning av språk och kommunikation

Grunden för att träna språk och kommunikation i TBA-upplägg är tanken att språket också är ett beteende som lärs in genom konsekvenser från omgivningen.

Vanligtvis börjar man träna språkförståelse på ett mycket strukturerat sätt genom inlärningsstrategin Discrete Trial Training (DTT). Tränaren visar en leksak eller något annat som eleven tycker om och säger: Docka! Samtidigt styr tränaren barnets hand till dockan, och den omedelbara förstärkningen blir att barnet får ha dockan en kort stund. När barnet klarar detta utan hjälp blir nästa steg att upprepa samma procedur med ett annat föremål. I ett tredje steg visar tränaren båda föremålen så att barnet lär sig skilja mellan dem, och sedan kan man fortsätta med fler föremål.

Träningen varieras

Språkförståelsen utvecklas genom att tränaren använder olika instruktioner, inte bara ”Boken” utan ”Visa mig boken”, ”Peka på boken” och att man tränar i olika miljöer och med olika personer. Man övergår också snabbt från enbart DTT till att också använda löst strukturerad träning och incidental teaching, för att göra inlärningssituationerna mer naturliga. Träningen utvidgas också till att barnet ska kunna följa anvisningar i flera steg och förstå verb, prepositioner, adjektiv samt olika föremåls funktion och klassificering.

Förutom språkförståelse tränas även expressivt språk, eller uttrycksförmåga. För barn med mycket begränsat tal börjar man ofta med att lära ut ljudimitation och går sedan vidare till stavelser, ord och meningar. Om barnet har uttalssvårigheter behövs specifik talträning, samtidigt som barnet kan få lära sig att kommunicera med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) såsom tecken, bilder eller andra symboler.

Oavsett kommunikationssätt får barnet tidigt lära sig att kommunicera i sin vardag, först genom att begära vad han eller hon vill ha eller göra. Andra mål för expressiv språkträning kan vara att benämna saker och händelser. Löst strukturerad och incidental teaching används i kombination med DTT. Så småningom får barnet också lära sig mer avancerade språkfärdigheter såsom att tala i grammatiskt korrekta meningar, ställa och besvara frågor, berätta samt att delta i samtal med andra barn.