Metoder och strategier

Det finns en mängd olika metoder och strategier med syfte att underlätta livet för personer med autismspektrumdiagnos. Inom Habilitering & Hälsa erbjuder vi i första hand evidensbaserade metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.