Metoder och strategier

Det finns en mängd olika metoder och strategier med syfte att underlätta livet för personer med autismspektrumdiagnos. Inom Habilitering & Hälsa erbjuder vi i första hand evidensbaserade metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.