Lagar och rättigheter

Det finns flera organisationer och verksamheter som har bra information och kan ge råd när det gäller lagar och rättigheter.

> Funktionshindersguiden

> Autism- och Aspergerförbundet

> Riksförbundet Attention

> Handikappförbunden