Praktiska råd

Här samlar vi kort några praktiska råd, som kan vara värdefulla inför att komma igång med att planera stöd och insatser för barnet och familjen.

Anteckningsbok

I början kommer du få mycket information från olika håll. Därför kan det vara bra att skaffa en anteckningsbok för alla kontakter, anteckningar, förslag till behandling, minnesanteckningar från telefonsamtal med mera. Du kommer att ha nytta av att ha allt samlat på ett ställe.

Läkarutlåtande i två original

Be att få ett datum för när läkarutlåtandet från utredningsteamet ska vara skickat till dig. Utan läkarutlåtandet och utredningsresultatet är det svårt för många myndigheter att hjälpa dig. Det är bra att ha läkarutlåtandet undertecknat i två original. Du behöver ett original själv för kopiering och ett original till Försäkringskassan.

Extra tid

Försök skaffa extra tid så fort som möjligt. Barnvakter, avlösare, korttidshem kan vara några sätt. En del som kan och vill väljer att gå ner i arbetstid eller förändra sina arbetstider. Prata med din arbetsgivare. Samla alla privata resurser du kan, tveka inte att fråga den äldre generationen, kompisar eller mostrar om de kan vara barnvakt under en tid.

Pengar

Även om det inte ska vara så, kan det kosta pengar att komma igång med behandling, till exempel under tiden barnet står i kö eller om resurser inte beviljas som du önskar. Gå till botten med alla möjligheter, vårdbidrag, stipendier och eventuella barnförsäkringar.