Kurskatalog

Här hittar ni vårt aktuella utbud av kurser och temaföreläsningar.

Till våra kurser och temaföreläsningar är vårdnadshavare och/eller den ansvariga förskolepedagogen till barn med diagnos inom autismspektrum välkomna. Pedagoger behöver vårdnadshavares godkännande för att delta på kurs Detta gäller även för barn  0-7 år registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa.