Mottagande av barn med autismspektrumdiagnos

Barn med autismspektrumdiagnos tas emot på olika mottagningar inom Habilitering & Hälsa beroende på barnets ålder. Ansökan kan antingen skickas till rätt mottagning av vårdnadshavare eller så skickas en remiss av den läkare eller psykolog som ställt diagnosen.

0-4 år (födda 2014 och senare)
Tas emot på Autismcenter små barn. Barn med intellektuell funktionsnedsättning kan, om föräldrar så önskar, istället tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Autismcenter små barn

> Om våra habiliteringscenter

5-17 år utan intellektuell funktionsnedsättning
Föräldrar tas emot på Aspergercenter. Föräldrar börjar med att gå på en informationsträff, därefter kan de anmäla sig till en grundkurs på Aspergercenter. Vid behov kan man sedan ansöka om individuella insatser på ett habiliteringscenter för barn.

> Aspergercenters barn- och ungdomsteam

0-17 år med intellektuell funktionsnedsättning
Tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Om våra habiliteringscenter