Välkommen till Habiliteringens kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Vuxenteamet arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamheten riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter.

Teamet ger även föreläsningar, som är öppna för egen anmälan. Du hittar dem via Kalendarium

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag kl. 8:00-12:00 och 14:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00
Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.

Tideliusgatan 12 ,
118 69 Stockholm
Plan 3
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Coronviruset

Vi har nu fått tillåtelse att återuppta vår gruppverksamhet. Grupperna får dock endast ha högst fem deltagare dvs hälften så många som tidigare. De som anmält sig först får de fem platserna. Du som inte får en plats i dessa mindre grupper kommer att kontaktas via brev innan gruppstart. Du som får en plats kommer inte att kontaktas. Kom som planerat till gruppstart!

Har du frågor om grupperna ring: 08123 35 500

Har du frågor om coronaviruset, ring 113 13.

> Om coronaviruset på 1177 Vårdguiden

Vårens föreläsningar är inställda på grund av coronaviruset