Välkommen till Kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Kurs-och kunskapscenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamhet riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter

Vår verksamhet erbjuder deltagande i form av grupper. 

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag kl. 8:00-12:00 och 14:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00
Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm
Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Vi återupptar vår föreläsningsserie i tre delar för dig som har en autismdiagnos och är vuxen.

Serien är till för dig som är vuxen och har en diagnos inom autismspektrum utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningarna är endast till för dig som har en diagnos. Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Du kan komma på en eller flera av föreläsningarna men du får nog ut mer om du har en möjlighet att komma vid alla tre tillfällen. 

  •  Diagnos inom autismspektrum - Vad  innebär det?

         Tid: Måndag den 9 september, klockan 17.00-19.00

  • Bemötande och förhållningssätt

         Tid: Måndag den 16 september, klockan 17.00-19.00

  • Struktur i vardagen

         Tid: Måndag den 30 september 17.00-19.00

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Plan 3, Vita bergen 

Anmälan:  E-post: habkurscenter.slso@sll.se

Ange följande:  Ditt namn , ditt telefonnummer, namn på föreläsningen, datum för föreläsningen

OBS!!!!  För att kunna få ersättning för våra öppna föreläsningar,från vår huvudman Region Stockholm, behöver du legitimera dig med ID-kort en stund innan föreläsningen börjar. Vi registrerar dig och skriver i din journal att du deltagit i en föreläsning hos oss, men inget därutöver.

Föreläsningarna kommer även fortsättningsvis vara gratis.

Det är naturligtvis frivilligt att lämna dessa uppgifter till oss. Vill du inte detta fungerar det dessvärre inte att delta i föreläsningsserien. 

Mycket välkomna!