Kognitivt stöd

Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen.

Med kognition avses alla tankeprocesser som sker i hjärnan, som exempelvis koncentration, minne, planeringsförmåga och tidsuppfattning. Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera och fullfölja aktiviteter eller hantera tid. Dessa hjälpmedel kan vara enkla kom-ihåg-lappar, kalendrar, aktivitetsschema, men också mer avancerade elektroniska hjälpmedel såsom appar och smarta telefoner. Kognitivt stöd kan, utöver praktiska hjälpmedel, även bestå av strategier, rutiner samt ordning och struktur. För att skapa ordning och struktur i vardagen kan man exempelvis använda sig av bildsymboler, etiketter, färger och olika förvaringssystem.

Besök visningsmiljö om kognitivt och kommunikativt stöd

Habiliteringens resurscenter ett kunskapscenter inom kognition och kommunikation inom Habilitering & Hälsa. Hos dem finns en finns en utställning och visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här kan du titta på hjälpmedel som förenklar vardagen och lära dig mer om olika sätt att kommunicera.

> Läs mer om visningsmiljön och öppettiderna