Så ansöker du

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Du själv eller en anhörig kan också ansöka om insatser. Det som krävs är att det finns ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen. Habilitering är kostnadsfri för patienter och anhöriga.

För att ansöka om habilitering måste du kunna visa att du, eller den person ansökan gäller, har en funktionsnedsättning. Det kan vara genom en remiss från läkare, ett läkarintyg eller en så kallad utredning. En utredning görs oftast av en barnklinik på ett sjukhus, en vårdcentral, skolhälsovården eller psykiatrin.

> Vilka funktionsnedsättningar?

Habilitering & Hälsa skriver inte läkarintyg. Vi gör inte heller utredningar, förutom i vissa fall när det gäller förvärvad hjärnskada. 

Så här ansöker du

Du ansöker eller tar kontakt med mottagningar inom Habilitering & Hälsa via 1177 Vårdguiden. Se nedan alla mottagningar du kan söka till själv. 

Om du vet namnet på mottagningen, kan du också söka direkt på 1177 Vårdguiden.
 > 1177.se  

Mottagningar för barn som du kan söka till själv

> Habiliteringscenter för barn tar emot barn till och med 17 år. De flesta barn som kommer till ett habiliteringscenter har fått en remiss från ett sjukhus, en läkarmottagning eller en psykiatrisk mottagning.

> Adhd-center vänder sig till familjer som har barn med adhd i åldern 3-17 år, till unga vuxna upp till 25 år samt deras närstående. 

> Autismcenter små barn tar emot barn 0-4 år som har en autism.

> Dövblindteamet vänder sig till barn och vuxna med dövblindhet och till deras närstående. 

> Hjärnteamet för barn vid Hjärnskadecenter tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning som är 2-17 år.

Mottagningar för vuxna som du kan söka till själv

> Habiliteringscenter för vuxna tar emot dig som är 18 år och äldre. Till habiliteringscenter kan du komma om du har en utredning eller läkarintyg som visar att du har en funktionsnedsättning som vi har i uppdrag att ge habilitering till. En läkare eller psykolog kan också skriva en remiss.

> Adhd-center vänder sig till dig som är upp till 25 år och har adhd och till dina närstående. 

> Dövblindteamet vänder sig dig som har en dövblindhet och till dina närstående.

> Dövteamet vänder sig till dig som är döv eller har en hörselskada och är teckenspråkiga.

> Hjärnskadecenter för vuxna vänder sig till dig som är 18-64 år och som i tonåren eller senare drabbats av en svår hjärnskada. 

> Motorik-  och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp.

Anhörig

Som anhörig har du möjlighet att söka stöd för egen del. Detta gör du antingen på den mottagning som din anhöriga tillhör eller på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
> Kris- och samtalsmottagningen

Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har​ ​ett flertal verksamheter som kan komplettera det stöd man får från ovanstående mottagningar.
> Kompletterande verksamheter

Ansökan om du inte kan logga in på 1177 Vårdguiden

Om du inte kan logga in på 1177 Vårdguiden, kan du använda en ansökningsblankett och skicka den till den mottagning du vill komma till. En god man eller närstående kan fylla i ansökan om det behövs. När ansökan kommit in kontaktas du av mottagningen. Du kan också ringa till mottagningen.