Länkar för yrkesverksamma

Här finns en sammanställning av både svenska och utländska länkar om adhd som kan vara till hjälp för dig som är yrkesverksam.

Tips för pedagoger

> Goda exempel - få det att funka för elever med NPF i skolan (pdf) 
En skrift med handfasta tips och råd om hur skolpersonal kan göra skolmiljön mer "adhd-vänlig" (framtaget av Attention-riks).

> Tipsbanken - tips vid arbete i skolan med barn i behov av extra anpassningar (provivus.se)
Portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för at förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan personal och elever med olika former av svårigheter, bland annat adhd.

> Attention riks - Skolportal
​Intresseorganisationen Attention har skapat en skolportal som vänder sig till såväl föräldrar som personal på skolan. Du kan exempelvis läsa om barn som inte längre vill gå till skolan, tips och råd till pedagoger samt titta på filmer och skrifter

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Filmen Få skolan att funka för elever med NPF (youtube.com)
Här får vi träffa personal från en grundskola och ett gymnasium som har jobbat aktivt med att bli NPF-vänliga vad gäller bemötande, förhållningssätt och anpassningar av såväl miljö som pedagogik. Producerad av Attention.

PDF iconSociala berättelser och seriesamtal (pdf)Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,Tourettes synrom, DAMP, AD/HD. 

Svenska kunskapsöversikter och riktlinjer

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats, där Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt flera statliga myndigheter presenterar samordnad information för att öka kunskapen om adhd i vård, elevhälsa och social omsorg. 

>Till Kunskapsguidens kunskapsstöd om adhd

Socialstyrelsens kunskapsdokument

>Till Socialstyrelsens hemsida om adhd för yrkesverksamma

SBU:s rapport om adhd

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i uppdrag att granska forskningsläget för medicinska, där ingår psykiatriska, tillstånd. Under 2013 släppte SBU en rapport om forskningsläget vad gäller diagnostiska metoder för adhd samt framför allt medicinsk behandling av adhd.

>Till SBUs litteraturöversikt om diagnostik och behandling vid adhd (pdf)