Om skolan

För många barn och ungdomar med adhd utgör skolgången en stor utmaning. Redan i förskolan kan barnen ha svårt att finna sig till rätta, men i synnerhet skolans krav brukar vara svåra att klara av.

Nedan har vi samlat dokument och länkar som du som förälder till ett barn med adhd kan ha nytta av för att påverka ditt barns skolsituation och få ett bra samarbete med skolan.

Pedagogiska tips

> Goda exempel - få det att funka för elever med NPF i skolan (pdf) 
En skrift med handfasta tips och råd om hur skolpersonal kan göra skolmiljön mer "adhd-vänlig" (framtaget av Riksförbundet Attention).

> Tipsbanken - tips vid arbete i skolan med barn i behov av extra anpassningar (provivus.se)
Portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för at förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan personal och elever med olika former av svårigheter, bland annat adhd.

> Attention riks - Skolportal
​Intresseorganisationen Attention har skapat en skolportal som vänder sig till såväl föräldrar som personal på skolan. Du kan exempelvis läsa om barn som inte längre vill gå till skolan, tips och råd till pedagoger samt titta på filmer och skrifter.

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Insatser i skolan för elever med adhd 
En sammanställning av evidensbaserade interventioner som gynnar elever med adhd. Publicerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

> Filmen Få skolan att funka för elever med NPF (youtube.com)
Här får vi träffa personal från en grundskola och ett gymnasium som har jobbat aktivt med att bli NPF-vänliga vad gäller bemötande, förhållningssätt och anpassningar av såväl miljö som pedagogik. Producerad av Attention.

PDF iconSociala berättelser och seriesamtal (pdf) - ett pedagogiskt arbetssätt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Till eleven med adhd

Detta tipsblad är till för dig som just nu behöver studera på distans.

> Filmen "Tips till dig som ska studera på distans!" av Attention (youtube.com)
Genom länken ovan kan du ta del av tips för dig som studerar hemifrån genom en kort film (2 minuter).

Så här skulle jag vilja ha det i skolan - checklista (pdf)
​Checklista till elever med önskemål om anpassningar i skolan.

SÅ HÄR! Få skolan att funka (pdf)
Underhållande och informativ skrift till unga med NPF. Fullspäckad med tips på studieteknik, stöd i skolan, läxläsningsknep, tips på appar, unga vuxnas berättelser och mycket mer. Framtagen av Attention.

Orka plugga
En webbplats med tips på strategier som hjälper dig att orka plugga. Tipsen är utformade som filmklipp. Webbplatsen är framtagen av UR.

​Att samarbeta med skolan

> När du ska välja förskola eller skola till ditt barn (pdf)
Checklista med frågor som kan ställas till den nya förskolan/skolan.

> Till Adhd-centers föräldratips om att samarbetet med skolan

Podden Funka Olika

Lyssna på två avsnitt om skolfrånvaro, att stötta sitt barn och samarbeta med skolan

> Avsnitt 1 - ryck upp dig!

> Avsnitt 2 - bryt ihop och fortsätt kämpa!

Om anpassning vid nationella prov

> Skolverkets film om hur nationella proven kan anpassas för elever med funktionsnedsättning (Youtube.com)

​Om du är missnöjd 

Om man som förälder är missnöjd med stödet från skolan (pdf)

En lista på vilka beslut som kan överklagas (pdf)

En beskrivning av hur man går tillväga när man ska överklaga (pdf)

Anmälningsblankett till Skolinspektionen (pdf)

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

​På Skolverkets hemsida hittar du broschyrer och dokument som ger överskådlig information om vad som gäller avseende extra anpassningar och särskilt stöd:

Stödinsatser i skolan - Vad behöver jag som förälder veta?

Juridisk vägledning - om särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Allmänna råd - kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Studie om stöd i grundskolan - för en sammanställning av senare års forskning och utvärdering av särskilt stöd i grundskolan (från 2011).

Gymnasieutbildning

Generell information om gymnasietutbildning (Skolverket.se)

Individuell studieplan för gymnasieskolan (Skolverket.se)

Introduktionsprogram (Skolverket.se)

Lagar och riktlinjer

På skolverkets hemsida kan du läsa på om skollagen

>Till regelverket på Skolverket.se

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhetskolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. (Text tagen från Skolinspektionens hemsida.)

www.skolinspektionen.se

Skolväsendets överklagandenämnd

​Till skolväsendets överklagandenämnd vänder du dig för att överklaga vissa beslut inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. För mer information om vilka beslut som kan överklagas och hur du kan gå tillväga se.

> www.overklagandenamnden.se