Rådgivningstjänster

Nedan hittar du en sammanställning av olika rådgivningstjänster och jourtelefoner som du kan ringa till när du är i behov av information eller råd och stöd i en svår situation.

Om du snabbt behöver hjälp

Behöver du få ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården kan du alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning hos 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

OBS! Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Rådgivning om stöd i skolan och i samhället

Frågetjänsten vid Habiliteringens resurscenter är en upplysningstjänst för frågor som rör exempelvis stöd, rättigheter och insatser från samhället för personer med funktionsnedsättning, exempelvis adhd. Hit kan du ringa om du själv har en funktionsnedsättning eller som närstående. Frågetjänsten är till för dig som till exempel har frågor om skolan. Det är socionomer som svarar. Du kan boka en telefontid på 45 minuter via 1177.se. Du kan också chatta eller ringa direkt, 08-123 350 10.
> Boka telefontid
> Mer om frågetjänsten

Vägledare för neuropsykiatriska diagnoser - Åsa Strandberg
Du som har adhd/add eller är närstående kan även vända dig till vägledare Åsa Strandberg, socionom, på Habiliteringens resurscenter. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg. 
> Vägledare för neuropsykiatriska diagnoser

Adhd-centers rådgivning

Adhd-center har en egen rådgivningstjänst för frågor om adhd och strategier i vardagen. Ring vår expeditionstelefon på 08-123 355 30 och välj knappvalet för rådgivning och strategier för att tala in ett meddelande. Du kan också maila på adhd-center.slso@sll.se med ditt önskemål om telefonrådgivning. Någon av våra psykologer ringer upp dig så snart som möjligt, vanligtvis inom en till två veckor. Psykologerna ringer oftast från dolt nummer och försöker nå dig vid tre tillfällen vid olika tidpunkter. Om du inte har haft möjlighet att svara men fortfarande önskar rådgivning, vänligen ring och tala in ett nytt meddelande.

Rådgivningen riktar sig i första hand till dem som är inskrivna vid Adhd-center.

OBS! Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som t.ex. personuppgifter per mejl.

För frågor om var du kan vända dig inom vården eller frågor om medicinering vid adhd rekommenderar vi att du vänder dig till 1177 Vårdguiden för hänvisning (se längre ned på sidan för mer information).

Vårdguiden

Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms Län. Här hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa samt adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Region Stockholm (Stockholms län). Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

> Vårdguidens hemsida (1177.se)​

Socialjouren i Stockholm

Socialtjänstens jourtelefon på kvällar, nätter och helger. Vid behov av akut hjälp vid t.ex. familje- och relationsproblem, våld i familjen eller drogproblematik.

Tel. 08-508 400 00 (dygnet runt)

Ungdomsjouren

Arbetar dygnet runt med att söka upp och etablera kontakt med ungdomar i Stockholms riskmiljöer. I uppdraget ingår att hjälpa och bistå föräldrar vars barn har rymt hemifrån eller på annat sätt håller sig borta från hemmet samt att snabbt hitta och erbjuda behandling till barn och ungdomar med missbruksproblem.

Tel. 08-508 25 481 (Ungdomsuppsökarna city)

> För mer information och kontaktvägar till Ungdomsjouren

Mind - för psykisk hälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för att främja den psykiska hälsan. Mind driver flera stödverksamheter, se länkar och telefonnummer nedan.

Föräldralinjen - För dig som är orolig för ditt barn eller för ett barn i din närhet. Klicka på länken för mer information om vilka frågor föräldrar kan ringa in om.

Telefon 020-85 20 00 (vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21).

Självmordslinjen - Chatta, mejla eller ring (telefon 90101).

Socialrådgivning på nätet

Socialrådgivningen på nätet är öppen för alla stockholmare - barn, ungdomar och vuxna - som vill ha råd och stöd från socialtjänsten. Frågorna kan handla om barn och ungdomsfrågor, 
familjerelationer eller funderingar kring ekonomin. Man kan också ställa frågor om psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk. De som svarar är socionomer och du kan vara anonym.

> Socialrådgivningen på nätet

Maria Ungdom 

​Rådgivning kring alkohol och droger.

Tel. 08-123 47 410 (dygnet runt)

Capio Maria

Akutmottagning för vuxna med beroendeproblematik.

Tel. 08-384 00 400

Dopingjouren

Rådgivning kring doping.

Tel. 020-546 987

Kvinnofridslinjen 

Nationellt stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Tel. 020-50 50 50 (dygnet runt)

> Kvinnofridslinjens hemsida

Kruton (vid hedersrelaterat våld)

Erbjuder stöd till unga (16-25 år) som har utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot eller förtryck från närstående. 

Tel. 08-508 44 558 

> Krutons hemsida