Arbete och studier vid adhd

Förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium

> För tips, stöd och rättigheter, faktablad och mycket mer för barn och tonåringar upp till 18 år

Vuxenutbildning och högskola

För vuxna som behöver komplettera sin grundskole- eller gymnasieutbildning ska kommunen anordna vuxenutbildning.

Du som bor i Stockholms stad och läser på Komvux kan få stöd och anpassningar av dina studier med hjälp av Studieteamet.

> För mer information om Studieteamet (stockholm.se)

Även vid högskoleutbildning har elever med funktionsnedsättningar rätt till extra stöd och anpassning vid behov. Vid samtliga högskolor ska det finnas en samordnare för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder.

Om du ska börja studera och tror att du kan vara i behov av extra stöd är det bra att redan i förväg kontakta samordnaren på den högskola du valt för att planera dina studier.

> Läs mer om studiestöd på www.studera.nu

Arbete

Det finns en webbsida om att jobba när man har adhd. Där hittar du tips, filmer, länkar och användbar fakta om rättigheter, stöd och hjälp. Det finns även tips till arbetsgivare som har anställda med adhd. Webbsidan är framtagen av Attention.

> Till adhd på jobbet (adhdpajobbet.se)

För många unga med adhd är det svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden, och man kan därför ha nytta av någon av Arbetsförmedlingens insatser.

> Arbetsförmedlingens stöd för personer med funktionsnedsättning​

> För dig som bor i Stockholm (Stockholm Samverkan inom Arbetsförmedlingen, för dig med särskilda behov)

Fler tips till dig som har adhd

Nedan hittar du fler länkar som kan vara till nytta vid frågor gällande studier och arbete. 

> Frågor inför vuxenlivet, en broschyr för dig som är på väg in i vuxenlivet och behöver extra stöd (pdf)

> Möjligheter till högre studier - för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en guide (pdf)

Tips till dig som arbetar med vuxna som har adhd

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gett ut en skrift som vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och politiker. SPSM har även webbaserade utbildningar för pedagoger om hur stöd vid studier kan anpassas för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

> Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd

> Studiepaket för yrkesverksamma som arbetar med vuxna som har NPF (SPSMs hemsida)