Om adhd

Alla kan vi ibland ha svårt att fokusera, sitta still och att kontrollera våra impulser, särskilt om vi är stressade eller trötta.

När dessa problem är så allvarliga och ständigt närvarande att de inverkar på vardagsfungerandet kan det vara berättigat att tala om en funktionsnedsättning som brukar benämnas adhd. Termen adhd används här som ett samlingsnamn.

Du kan läsa mer om adhd genom att klicka på de olika rubrikerna i menyn

Socialstyrelsen har i samverkan med flera myndigheter tagit fram ett kunskapsstöd för att bredda kunskapen om adhd i vård, elevhälsa och social omsorg.

> Socialstyrelsens skrift om behandling och stöd till barn, unga och vuxna med adhd (pdf via socialstyrelsen.se)

​> Lättläst broschyr om adhd hos barn och ungdomar (pdf via socialstyrelsen.se)