Grundkurs om adhd för föräldrar till tonåringar 13-17 år

Kunskap och förståelse, strategier i vardagen samt information om stöd och rättigheter i samhället

Vår erfarenhet är att alla föräldrar som kommer till oss har nytta av att börja med att gå vår grundkurs. Grundkursen heter STRATEGI och syftar till att ge grundläggande kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär, hur den tar sig uttryck under barndom respektive tonår och vad föräldrar kan göra för att få vardagen att fungera, hantera konflikter och få kunskap om samhällets stöd. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Välj aktuell lektion i menyn för att ta del av tillhörande material.

Åhörarkopior till powerpointbilderna delas ut när du deltar på lektionen.

   

Läs mer om Adhd-center:

PDF iconFolder om Adhd-center (pdf)