Lektion 3. Att hjälpa barnet fungera bättre i vardagen

Fördjupande material och länkar

> Till Adhd-centers föräldratips för lektion 3

> Till Fördjupande film - om strategin fånga goda stunder

> Till Struktur i vardagen

> Till Litteraturtips

Föräldratips för lektion 3

PDF iconTips för att hjälpa sitt barn med självkänslan (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center  

Fördjupande film - Fånga goda stunder

Filmen nedan finns på asdforalder.se, en hemsida där du får möta föräldrar med ASD och ta del av fakta och råd som förenklar vardagen. Många av de tips och filmer som finns på hemsidan är värdefulla även för dig som inte har en egen ASD-diagnos.

I filmen nedan får du möta Martin Forster, barnpsykolog och forskare, och höra honom berätta om vad det är att umgås med sitt barn och vilken betydelse det har. Filmen är cirka 7,5 minuter lång.

> Till filmen "Möt en barnpsykolog" (asdforalder.se)

Struktur i vardagen

Kognitivt stöd för personer med adhd, vad är det och hur får man ett hjälpmedel?

PDF iconTips på kognitivt stöd för barn (pdf)

Habiliteringens resurscenter

(Den 2 januari 2019 slogs StoCKK, Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen och Stödenheten samman och bildade Habiliteringens resurscenter)

> Till Habiliteringens resurscenter (habilitering.se/resurscenter)

Tips på appar:

PDF iconTips på appar för planering med bilder (pdf)

PDF icon Tips på timerappar (pdf)

PDF iconExempel på appar (pdf)

PDF iconTips på kognitivt stöd i vardagen (pdf)

Gör ditt eget bildstöd

> Till hemsidan Bildstöd.se (bildstod.se)

Litteraturtips

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter, Publikation från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

> Till rapporten "Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter" (PDF på sbu.se)

Böcker:

Fem gånger mer kärlek - forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv,
Martin Forster

> Låna boken "Fem gånger mer kärlek" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

> Låna "Fem gånger mer kärlek" som e-bok (bibilioteket.stockholm.se)

Jag törs inte men gör det ändå - en bok om barns välmående och självkänsla, Martin Forster

> Låna boken "Jag törs inte men gör det ändå" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

> Låna "Jag törs inte men gör det ändå" som e-bok (biblioteket.stockholm.se)

Vardagskompassen - ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i vardagen, Anna Sjölund & Lena Q Henrikson

> Låna boken "Vardagskompassen" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

> Klicka här för att komma högst upp på sidan