Lektion 5 - Samhällets stöd

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat:
- Frågetjänst kring skola och samhällets stöd 
- En vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Fördjupande material och länkar

> Till Adhd-centers föräldratips för lektion 5  

> Till Tips och länkar om skolan

> Till Fritid

> Till Övrigt stöd från samhället

> Till Efter avslutad kurs

> Till Litteraturtips

Adhd-centers föräldratips för lektion 5

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för en bra fritid (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center (habilitering.se/adhd-center)

Tips och länkar om skolan

En checklista för att tydliggöra vad man behöver i skolan

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

Skolverkets faktablad om rätt till anpassningar och särskilt stöd i skolan

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

Om man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

Mer om skolan på Adhd-centers hemsida

> Läs mer under fliken "Om skolan" (habilitering.se/adhd-center)

Fördjupande film: NPF-anpassad skola (från UR Föräldrar)

UR föräldrar är en sajt som riktar sig till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta filmklipp kommer från Källbrinkskolan som är ett gott exempel på hur skolan kan anpassas för att fungera bättre för alla.

> Till filmen "NPF-anpassad skola" från UR Föräldrar (ur.se/foraldrar)

För skolpersonal:

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Läs mer under fliken "För yrkesverksamma" (se länk nedan).

Mer information och länkar för skolpersonal finns på Adhd-centers hemsida

> Till fliken "För yrkesverksamma"

Fritid

Fritidsnätet

En unik webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. Fritidsnätet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms län.

> Till Fritidsnätets webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för dig som behöver extra stöd (fritidsnatet.se)

Webbplatsen Meningsfull fritid

Riksförbundet Attention har tidigare drivit projektet "Idrott för alla", som har resulterat i bland annat denna plattform som handlar om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid.

> Till webbplatsen Meningsfull fritid (fritid.attention.se)

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden är en webbplats med information om stöd och service till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Genom länken nedan hittar du information om anpassade fritidsaktiviteter på Funktionshindersguidens hemsida.

> Till Funktionshindersguiden om Fritid, kultur och motion för barn med funktionsnedsättning (funktionshindersguiden.se)

Information riktad till tränare

> Tips och trix till tränare när det gäller NPF (pdf via Svenskalag.se)

> Ishockeyförbundets skrift om NPF med tips till tränare (pdf via Swehockey.se)

Adhd-centers tips till tränare

PDF iconAtt vara tränare till barn och unga med adhd (pdf)

Övrigt stöd från samhället

Att hitta rätt!

En informationskarta över vart man kan vända sig i olika frågor när det gäller adhd:

> Till Adhd-centers flik om behandling och stöd vid adhd (habilitering.se/adhd-center)

SIP - samordnad individuell plan

Läs mer om SIP och se filmen "SIP på tre minuter" på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida:

> Till "Samordnad individuell plan, SIP" (skl.se)

Stöd från Försäkringskassan:

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag (forsakringskassan.se)​

PDF icon Adhd-centers tips vid ansökan om omvårdnadsbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB (forsakringskassan.se)

Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för VAB även för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. För mer information om detta rekommenderar vi föräldrar att kontakta Försäkringskassan för förhandsbesked samt att läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Efter avslutad kurs

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (pdf)

Böckerna som tipsas om i litteraturtipsbroschyren går att låna via Habiliteringens resurscenters bibliotek: 

> Mer information om Habiliteringens resurscenters bibliotek (habilitering.se/bibliotek)

> Klicka här för att komma högst upp på sidan