Lektion 1 - Värt att veta om add

Fördjupande material och länkar

> Till Adhd-centers föräldratips för lektion 1

> Till Diagnosinformation

> Till Fördjupande filmklipp - Svenny Kopp på UR föräldrar

> Till Stöd och behandling från sjukvården

> Till Litteraturtips

Adhd-centers föräldratips för lektion 1

PDF iconSömntips för barn med adhd/add (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center  

Diagnosinformation

PDF icon Diagnoskriterierna vid adhd enligt DSM-5 (pdf) 

Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning

Funka olika är en podd om livet med funktionsnedsättning. Podden har ett flertal avsnitt om adhd/add. Podden är skapad av Habiliteringens resurscenter.

> Till podden Funka olika

Fördjupande filmklipp - Svenny Kopp på UR föräldrar

Svenny Kopp, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, har gjort en studie som visar att tjejer med adhd eller autism upptäcks senare än pojkar. I denna fem minuter långa film berättar Svenny Kopp om sin forskning.

> Till filmen "Tjejer med adhd eller autism upptäcks senare" (ur.se/foraldrar)

Stöd och behandling från sjukvården

Information från Läkemedelsverket

> Till lakemedelverket.se/adhd 

Tips om Adhd-centers temaföreläsning: Läkemedelsbehandling vid adhd

På Adhd-center arbetar ingen läkare och vi har inte möjlighet att svara på frågor om läkemedelsbehandling vid adhd. Varje termin tar vi därför in en läkare som föreläser om detta. Mer information finns i kursguide och kursbokningssystemet PingPong.

> Till kursguide och kursanmälan

> Till fliken "medicinering" på Adhd-centers hemsida

Regionalt vårdprogram vid adhd, lindrig utvecklingsstörning och 
autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

> Till det regionala vårdprogrammet vid adhd (pdf via psykiatristod.se)

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

PDF icon Socialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (pdf)

> Om du inte är nöjd med vården (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

Litteraturtips

Om adhd/add:

> Till Adhd-centers samlade litteraturtips (länk till PDF på hemsidan)

Föräldraboken om adhd, Lena Westholm

> Låna boken "Föräldraboken om adhd" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

> Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna - Lotta Borg Skoglund 

> Låna boken "ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

> Klicka här för att komma högst upp på sidan