Kursmaterial

Här hittar du fördjupande länkar och material till våra grundkurser. Klicka på den grundkursversion som är aktuell för dig, och välj sedan lektion för att ta del av materialet.

Grundkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär, hur den tar sig uttryck under barndom respektive tonår och vad föräldrar kan göra för att få vardagen att fungera, hantera konflikter och få kunskap om samhällets stöd.

OBS! Åhörarkopior till de powerpointpresentationer som visas under kursen delas ut vid lektionstillfället.