Kursguide och kursanmälan

Du som beviljats insatser från Adhd-center och varit på välkomstträff kan anmäla dig och dina närstående till våra kurser, seminarier och föreläsningar. Alla våra insatser ges i grupp.

För att kunna ta del av vårt kursutbud måste du först ansöka till Adhd-center.

Kursguiden kommer ut två gånger per år; i mitten av januari respektive augusti.

OBS! Under vårterminen 2020 har många av Adhd-centers kurser ställts in för att förhindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Katalogerna nedan innehåller inte information om vilka kurser som har ställts in. Information om inställda kurser finns i kursbokningssystemet PingPong som du får tillgång till efter välkomstträffen på Adhd-center.

Adhd-centers kursguide för familjer med barn och tonåringar

Adhd-centers kursprogram för unga vuxna

Kursanmälan (Anmälningsportalen Pingpong)

Anmälan till kurser och aktiviteter sker via Habilitering & Hälsas anmälningsportal. Inloggningsuppgifter får du efter att du har deltagit i vår välkomstträff.

> Logga in och anmäl dig till kurser (Habilitering & Hälsas anmälningsportal)