Länkar

Här bygger vi upp ett länkbibliotek. Skicka gärna tips på webbsidor som du tycker bör finnas med.

Svenska länkar 

www.kunskapsguiden.se - tema adhd
Hemsida utgiven av Socialstyrelsen i samarbete med andra myndigheter för att sprida kunskap om behandling, stöd och bemötande vid adhd. Sidan innehåller nedladdningsbara broschyrer, filmer och annat matnyttigt material.

www.självhjälppåvägen.se
En hemsida som vänder sig till föräldrar, barn, tonåringar och yrkesverksamma om olika funktionsnedsättningar, information om stöd, filmklipp, och material som går att ladda ned.

www.attention.se 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder.

www.stockholm.se/fritidforalla
Fritid för alla är ett nätverk i Stockholms stad som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter så att alla har möjlighet att ha en aktiv fritid. 

www.fritidsnätet.se
Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län.

www.umo.se
En webbplats för unga om kroppen, psykisk ohälsa, alkohol, självkänsla och mycket annat. Bakom UMO.se står alla landsting och regioner.

www.bup.se 
Webbplatsen vänder sig i första hand till ungdomar som söker information om BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) i Stockholm eller vill veta mer om olika psykiska problem.

www.habilitering.se/aspergercenters-barn-och-ungdomsteam
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (f.d. Aspergercenter) är ett stöd- och kunskapscenter för barn och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga. 

www.habilitering.se/autismforum
Autismforum är en webbplats och ett bibliotek som drivs av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

www.funktionshindersguiden.se/
Funktionshindersguiden är en informationstjänst inom Habilitering & Hälsa i Stockholms län. Här hittar du information om stöd och service  till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Utländska länkar

www.chadd.org 
CHADD - Children and Adults with Attention Deficit Disorders är en icke vinstdrivande organisation för barn, ungdomar och vuxna med adhd i USA.

www.add.org
Amerikansk sida om adhd för vuxna, sponsrad av ADDA (Attention Deficit Disorder Association).

www.addiss.co.uk
Brittisk sida om adhd för brukare, föräldrar, lärare och professionella.

www.adhdeurope.eu
Adhd på andra europeiska språk!

www.adhdnorge.no
ADHD Norge är en organisation som sprider kunskap och förståelse för adhd i Norge. Organisationen grundades år 1979.

www.bvif.fi/startsida/adhd-center_svenska/
Finska Adhd-center står för sakkunnighet och målgruppen är familjer med barn/ungdomar som har aktivitets- uppmärksamhetssvårigheter, adhd, Tourettes syndrom eller andra neuropsykiatriska svårigheter.