Broschyrer

Här kan du beställa våra broschyrer och foldrar eller ladda ner dem i pdf-format. OBS Länkarna öppnas i nytt fönster.

  


> För att beställa Adhd-centers informationsfolder i broschyr-format


 

ADHD omslag
Boken för dig om ADHD

Westholm, Lena (2012), Habilitering & Hälsa
Boken för dig om adhd riktar sig till barn med adhd i åldern 9-12 år. Till boken hör ett arbetshäfte med tips och övningar.  
> För att beställa Boken för dig om adhd och tillhörande arbetshäfte

Rätt till stöd
Rätt till stöd i förskola och skola för barn med funktionsnedsättningar

​Hellström, Agneta (2015), Sinus AB
I denna skrift görs en genomgång av de bestämmelser som är särskild betydelse för barn/elever med funktionsnedsättningar. Skriften är skriven för att kunna användas som ett stöd för föräldrar men även för rektorer och annan skolpersonal.
> För att beställa Rätt till stöd i förskola och skola för barn med funktionsnedsättningar (sinus.se)


Snubbeltråden
Snubbeltråden, ADHD - så fungerar det
Carlsson Kendall Gunilla (2011)
Boken riktar sig till barn i åldern 9-12 år som fått diagnosen adhd eller add.

> För att beställa eller ladda ned Snubbeltråden (Provivus.se)
 

ADHD i vardagen
Hans-Martin Engström m.fl.(2016)
Statens institutions styrelse har tagit fram en mycket fin och praktisk bok om adhd med tips på konkreta "göra-själv"-strategier som kan underlätta vardagen för ungdomar och personal som arbetar med ungdomar med adhd.

> För att läsa boken ADHD i vardagen (pdf)