Ansöka till Adhd-center

Här hittar du information om hur det går till att ansöka till oss och vad som händer efter att ansökan är inskickad.

För att kunna ta del av vårt utbud behövs en fastställd adhd-diagnos

Våra insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.
> Läs mer om Adhd-centers verksamhet

Så här gör du för att ansöka till Adhd-center

OBS! Skicka aldrig ansökningshandlingar till oss per e-post eftersom kommunikation per e-post är offentlig handling.

Ansökningsblanketter ska skickas per post till Adhd-center:

Postadress: Adhd-center, Rosenlund Box 17056 104 62 Stockholm

Barn och tonåringar (3-17 år)

Du som är förälder till ett barn/tonåring (3 - 17 år) med fastställd adhd-diagnos skickar in en ansökningsblankett till oss, adressen finns på blanketten. 

Du kan ladda ned ansökningsblankett här: 
PDF iconAnsökningsblankett Adhd-center barn och tonåringar 3-17 år (pdf)

När ditt barn fyller 18 år skrivs ni ut från Adhd-center eftersom barnet blir myndig. Ditt barn kan om hen själv vill skicka in en egen ansökan för att kunna ta del av utbudet som erbjuds till unga vuxna. 

Unga vuxna (18-25 år)

Du som är ung vuxen med fastställd adhd-diagnos skickar in en egen ansökningsblankett till oss, adressen finns på blanketten. 

Du kan ladda ned din ansökningsblankett här:
PDF iconAnsökningsblankett Adhd-center unga vuxna 18-25 år (pdf)

OBS! Skicka aldrig ansökningshandlingar till oss per e-post eftersom kommunikation per e-post är offentlig handling.

Över 25 år?

Du som är över 25 år med adhd kan få utbildning i vardagsstrategier, råd, stöd och behandling via den vuxenpsykiatriska öppenvården.
> Mer information om adhd och vilken hjälp som finns att få (1177.se)

Efter ansökan

När din ansökan har kommit in och beviljats bjuds du in till en välkomstträff i grupp. Där får du veta mer om vårt utbud. Efter välkomstträffen får du inloggningsuppgifter skickade till e-postadressen som du som vårdnadshavare eller ung vuxen har angivit ansökan. Då kan du börja anmäla dig själv och dina närstående till våra kurser och föreläsningar.

> Till Adhd-centers kursprogram

Avregistrering

Om du inte har varit i kontakt med Adhd-center på två år blir ditt barn respektive du som ung vuxen avregistrerad från Adhd-center. Du är välkommen att skicka in en ny ansökan till oss om du vill ta del av vårt utbud igen.