Välkommen till Adhd-center!

Vi är ett kurs- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3-25 år med adhd och deras närstående.

Hos oss kan du lära dig mer om adhd, få kunskap om strategier som underlättar i vardagen, byta erfarenheter och tips med andra samt ta del av informationsmaterial.

Våra insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.

08-123 355 30

Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08.00-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00. Tisdag kl. 13.00-15.00

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, entréplan
Vägbeskrivning
Adhd-center, Box 17056, 104 62 Stockholm
Gå till kontakta oss

Aktuellt

 • 2019-05-20

  Speciellt för mor- och farföräldrar till barn och tonåringar med adhd/add OCH ASD (autismspektrumdiagnos) - Platser kvar!

  Du som förälder till ett barn med både diagnosen ASD OCH diagnosen adhd/add har möjlighet att anmäla mor- och farföräldrar till detta kurstillfälle. Datum: 23 maj kl 09:00-15:00. Plats: Adhd-center. OBS! Detta kurstillfälle är ENDAST till för mor- och farföräldrar till barn med båda diagnoserna ASD och adhd/add fastställda.

 • 2019-04-17

  Stöd till dig som är anhörig

  Anhöriga till personer med funktionsnedsättning kan själva behöva stöd. Läs om olika typer av stöd och vart du som anhörig kan vända dig i nya broschyren "Stöd till dig som är anhörig".

 • 2019-03-29

  Extrainsatt temaföreläsning om läkemedelsbehandling vid adhd!

  Det finns nu ytterligare en möjlighet att ta del av föreläsningen "Läkemedelsbehandling vid adhd" under vårterminen 2019. Datum: 17 juni, kl: 18:00-20:00.

 • 2018-06-07

  Vill du delta i forskning? Nu utvärderar vi våra grundkurser om adhd/add!

  VAD ÄR SYFTET? Vi vill kunna erbjuda alla familjer en bra grundkurs om adhd/add. Vi vill veta vad våra grundkurser gör för nytta och vad föräldrar tycker om deras olika delar. Vi vill också veta om kurserna är lika bra för föräldrar som har egna adhd-symptom. Därför bjuder vi nu in alla föräldrar, med och utan egna adhd-symptom, att delta i våra grundkurser inom ramen för forskning. HUR GÅR STUDIEDELTAGANDE TILL? Du fyller formulär innan, under och efter kursen, som du i övrigt går precis som vanligt. Alla svar behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), vilket betyder att de är sekretessbelagda. Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att det påverkar dina möjligheter att ta del av Adhd-centers övriga insatser. VILL DU DELTA? Anmäl dig till en av de grundkurser som ges inom ramen för forskning. Vilka dessa är, framgår i vårt kursprogram. Mer detaljerad information om studiedeltagandet finns här. HAR DU FRÅGOR OM STUDIEN? Kontakta studiesamordnare Therese Lindström på therese.lindstrom@ki.se. Vem är projektansvarig? Tatja Hirvikoski, docent Karolinska Institutet (tatja.hirvikoski@ki.se).

Pågående projekt om adhd

 • 2019-01-23

  Förälder med egen adhd!

  Har du barn 3 - 11 år? Vill du vara med och testa IPSA - ett nytt föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med egen adhd-diagnos?

 • 2019-01-23

  Navigator ACT

  Nu finns möjligheten för dig som förälder till ett barn med funktionsnedsättning att intresseanmäla dig till NAVIGATOR ACT – en gruppbehandling för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. Navigator ACT ingår i ett forskningsprojekt inom Habilitering & Hälsa.

 • 2018-09-06

  Min Stora Dag

  Min Stora Dag driver Osynlighetsprojektet som syftar till att förändra allmänhetens kunskap och attityder om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet innebär bland annat ett ökat antal riktade aktiviteter till denna grupp.

 • 2018-06-25

  KITE-projektet söker fler deltagare

  På mottagningen BUP-KIND pågår just nu ett forskningsprojekt där barn/ungdomar med adhd får träna kognitivt genom neurofeedback och/eller arbetsminnesträning.

 • 2018-06-25

  Forskningsprojekt om småsyskon

  Projekt Småsyskon följer småsyskon till barn med adhd eller autismspektrumtillstånd från fem månaders ålder fram till att de fyller sex år och undersöker tidiga tecken på både autismspektrumtillstånd och adhd. Vill du veta mer? Kontaktperson är Terje Falck-Ytter, forskare, leg. psykolog och projektledare. E-post: terje.falck-ytter@ki.se telefon: 0701 67 93 81